Fonden

Image

Vi understøtter erhvervsudviklingen.

Region Midtjylland har i regi af Vækstforum og ved hjælp af midler fra den Europæiske Socialfond stiftet Den Midtjyske Iværksætterfond i 2013.

Den Midtjyske Iværksætterfond har en bestyrelse, som består af erfarne repræsentanter fra iværksættermiljøet og erhvervslivet, og som har den viden om iværksættere, der skal til for at træffe beslutninger omkring investeringer i de enkelte selskaber.

Investeringerne foretages i form af lån eller ejerkapital afhængig af, hvad parterne bliver enige om.

Fonden investerer helst sammen med andre der som minimum kommer med samme beløb. I perioden 2013 til 2015 blev hovedparten af investeringerne gennemført i Nupark Accelerace Invest K/S, hvor Færchfonden og Vald. Birn Holding A/S investerede i et partnerskab med med Den Midtjyske Iværksætterfond.

Fonden administreres af CAPNOVA A/S som sørger for processen i investeringsforløbet og den opfølgende administration af vækstforløbet..

re-match.dk

Vi understøtter vækstskabere.

Den Midtjyske Iværksætterfond bidrager til at skabe erhvervs vækst og arbejdspladser som medinvestor i unge, videnstunge og innovative selskaber – der har behov for kapital i perioden mellem afsluttet produktudvikling og finansiering fra traditionelle finansielle partnere.

Det er fondens mission at:

  • Understøtte Region Midtjyllands attraktivitet med hensyn til erhvervsudvikling – i samarbejde med øvrige erhvervsfremmende parter
  • Opnå afkast og tilbageløb af investeret kapital – så vi kan investere igen og igen
  • Gøre investering i tidlige risikofyldte selskaber mere attraktivt for den private kapital – idet de ikke skal tage hele risikoen selv
  • Tiltrække kompetente investorer så selskabets risiko reduceres og vækstraten øges – fordi de bidrager med erfaring og relationer
  • Stille krav til selskabernes fremdrift og målopfølgning – så de selv får et overblik der gør det lettere at prioritere indsatserne