Kontakt

Den Midtjyske Iværksætterfond administreres af management selskabet CAPNOVA A/S, der har arbejdet med investeringer i unge selskaber siden 1989.

Den Midtjyske Iværksætterfond

CVR.: 34756457

c/o CAPNOVA A/S, Åbogade 15, 8200 Aarhus N

E-mail: info@denmidtjyskeiværksætterfond.dk 

Proceduren

For at komme i betragtning til en investering fra Sen Midtjyske Iværksætterfond skal I kontakte CAPNOVA. De vil guide Jer igennem processen fra ansøgning til beslutning.

Fondens mandat er at investere i selskaber, der opfylder følgende basis kriterier:

  • Selskabet skal ligge i eller have stærk tilknytning til Region Midtjylland
  • Selskabet skal være videnstungt og innovativt
  • Selskabet skal være i en etablerings- eller begyndelsesfase
  • Der skal være et sundt potentiale for arbejdspladser, vækst og værdiskabelse

Fonden investerer primært sammen med andre investorer. Læs nærmere.

Investeringsprocessen

Det er fondens mål at tage hurtige og kvalificerede beslutninger. Processen er som følger:

  • Term Sheet underskrives af begge parter
  • Indstilling på maks 5 sider udarbejdes og præsenteres for bestyrelsen. Her skal selskabets værditilbud, forretningsgrundlag, partnerstruktur, beskyttelsesmuligheder og aktiviteter mm. beskrives. Desuden skal planen for anvendelse af kapitalen præsenteres. Til denne beskrivelse kan I få hjælp af CAPNOVA, som også har template til rådighed.
  • Præsentation for bestyrelsen, hvor beslutning tages.
  • Due diligence og færdiggørelse af plan for investeringens anvendelse.
  • Udarbejdelse og underskrift af dokumenter.