Bestyrelseslogin

Afslag

 

Hvis du har været i kontakt med Den Midtjyske Iværksætterfond (MIF) eller Nupark Accelerace Invest (NAI) med et ønske om optagelse i processen eller et ønske om finansiering, og har kontakten endt op i en situation, som er eller kan tolkes som et afslag, skal vi gøre opmærksom på, at du har ret til at klage over afgørelsen.

 

Jf. §2, stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 1132 af 24.11.2008 kan afgørelser truffet af MIF eller NAI indbringes for Erhvervsstyrelsen.

 

Vi henviser i den forbindelse til Erhvervsstyrelsens kontor afdeling for Regionalpolitik, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg.

Hjælp til udvikling

Den Midtjyske Iværksætterfond investerer i videnstunge og innovative iværksættervirksomheder for at skabe vækst, arbejdspladser og værdi. Fonden investerer enten igennem Nupark Accelerace Invest eller sammen med andre investorer for at bibeholde fokus, viden og engagement. Målet er at skabe arbejdspladser og vækst i primært den Midtjyske region.

 

Læs her på siden, hvordan Den Midtjyske Iværksætterfond kan hjælpe DIN virksomhed.

 

Sponsorer

 

 

Den midtjyske iværksætterfond   .   c/o Nupark Accelerace Management A/S   .   Nupark 51   .   DK-7500 Holstebro   .   mif@nupark.dk

web: no matter