Bestyrelseslogin

Direkte investeringer

For at komme I betragtning til en direkte investering fra Den Midtjyske Iværksætterfond skal du - udover basiskriterierne - opfylde følgende kriterier:

  • Der skal være national* kapital til rådighed, som skal investere samtidig med MIFs investering

  • Den nationale kapital skal udgøre minimum samme beløb som MIFs investering

  • Folkene bag den nationale kapital skal have erfaring med produkt og/eller marked.

* National kapital: Privat eller anden statslig kapital.

 

Investering vil enten foregå i form af ejerkapital eller i form af lån. MIFs lån ydes uden garantistillelse eller kaution. Betingelserne i lånet er et års afdragsfrihed, fem års løbetid, en rente på ca. 10%, en exit bonus og en aktivitetsbonus. De to bonuselementer er afhængige af det enkelte selskabs struktur og udviklingsmuligheder. 

 

Det er Fondens mål at kunne tage hurtige og kvalificerede beslutninger. Processen er som følger:

  • Term sheet underskrives af begge parter. 

  • Indstilling på maks 5 sider udarbejdes og præsenteres for bestyrelsen. Her skal selskabets værditilbud, forretningsgrundlag, partnerstruktur, beskyttelsesmuligheder og aktiviteter m.m. beskrives. Til lige skal planen for anvendelsen af kapitalen præsenteres. Til denne beskrivelse vil I få hjælp af Nupark Accelerace Management, som også har template til rådighed.

  • Præsentation for bestyrelsen, hvor beslutning tages.

  • Due dilligence og færdiggørelse af plan for investeringens anvendelse.

  • Udarbejdelse og underskrift af dokumenter

Ved eventuelle afslag, læs her.

Hjælp til udvikling

Den Midtjyske Iværksætterfond investerer i videnstunge og innovative iværksættervirksomheder for at skabe vækst, arbejdspladser og værdi. Fonden investerer enten igennem Nupark Accelerace Invest eller sammen med andre investorer for at bibeholde fokus, viden og engagement. Målet er at skabe arbejdspladser og vækst i primært den Midtjyske region.

 

Læs her på siden, hvordan Den Midtjyske Iværksætterfond kan hjælpe DIN virksomhed.

 

Sponsorer

 

 

Den midtjyske iværksætterfond   .   c/o Nupark Accelerace Management A/S   .   Nupark 51   .   DK-7500 Holstebro   .   mif@nupark.dk

web: no matter