Bestyrelseslogin

WildDetect ApS


WildDetect

Mange landmænd har stigende problemer med fugle, der skader deres produktion. Det gælder både konventionelle og økologiske landmænd samt frugt- og grøntsagsavlere.

 

Med afsæt i de problemer har WildDetect (Tidligere Wildlife Communication) udviklet og markedsmodnet det innovative fugleskræmsel AniMan.

 

AniMan skræmmer skadevolder væk fra områder, hvor dyr ofte kommer i konflikt med menneskelige aktiviteter. Modsat et traditionelt fugleskræmsel sikrer AniMan, at det er den specifikke skadevolder, der skræmmes bort og at den ikke vænner sig til bortskræmningen.

 

AniMan kan minimere generne fra skadevoldende fugle som gæs og råger.

Læs mere i denne artikel fra Børsen samt på selskabets hjemmeside.Hjælp til udvikling

Den Midtjyske Iværksætterfond investerer i videnstunge og innovative iværksættervirksomheder for at skabe vækst, arbejdspladser og værdi. Fonden investerer enten igennem Nupark Accelerace Invest eller sammen med andre investorer for at bibeholde fokus, viden og engagement. Målet er at skabe arbejdspladser og vækst i primært den Midtjyske region.

 

Læs her på siden, hvordan Den Midtjyske Iværksætterfond kan hjælpe DIN virksomhed.

 

Sponsorer

 

 

Den midtjyske iværksætterfond   .   c/o Nupark Accelerace Management A/S   .   Nupark 51   .   DK-7500 Holstebro   .   mif@nupark.dk

web: no matter